IBM Connect Executive Xchange: Thảo luận về Monestising Data giữa Gina Wong & Nguyen Trong Huan

27-08-2018 11:39 AM
Tháng 4/2017 vừa qua, trong chương trình IBM Connect tổ chức tại Singapore, bà Join Gina Wong, Giám đốc dự án Cloud Services tại IBM Đông Nam Á, đã có buổi thảo luận với ông Nguyễn Trọng Huấn, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của Công ty Cổ phần Five9 Việt Nam.

Tháng 4/2017 vừa qua, trong chương trình IBM Connect tổ chức tại Singapore, bà Join Gina Wong, Giám đốc dự án Cloud Services tại IBM Đông Nam Á, đã có buổi thảo luận với ông Nguyễn Trọng Huấn, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của Công ty Cổ phần Five9 Việt Nam. Buổi chia sẻ tập trung chính vào nội dung monetising data mà cụ thể là cách mà các đơn vị cung cung cấp dịch vu di động tại Việt Nam hợp tác với IBM cognitive nhằm đầu tư phát triển một thị trường công nghệ mới.