Với một số ngành, doanh thu sẽ tăng gấp 3 với IoT

27-08-2018 12:04 PM
Về bản chất, IoT là mở rộng của xu hướng số hóa đã diễn ra trong nhiều năm gần đây. Bên cạnh quy trình số hóa thông thường, như là xử lí tự động hay tạo ra những nền tảng dịch vụ cho phép hoạt động website, các công ty đang trang bị các thiết bị cảm biến và mô đun kết nối cho thiết bị, sản phẩm và nhà máy của họ.

Trong quá khứ, chúng ta cũng chứng kiến những xu hướng tương tự, tuy nhiên, nền công nghiệp truyền thông ngày nay sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn rất nhiều.  

Những nhà điều hành hàng đầu có thê kì vọng để tạo ra 3 - 5% lợi nhuận từ IoT trong vài năm tới. Thực tế, con số này có vẻ như nhỏ hơn so với những gì IoT có thể làm được, nhưng nó cũng rất đáng lưu tâm. Những nhà điều hành lớn đang tạo ra khoảng 1% doanh thu từ IoT. Trong hoàn cảnh này, 5% đại diện cho sự tăng trưởng đáng kể cho lĩnh vực này và ROI họ tạo ra. 

IoT không phải là một phát minh mới, khái niệm này đã có từ những năm cuối 90 và những nhà điều hành hàng đầu ở Mĩ và Châu Âu đã và đang đầu tư vào nó trong nhiều năm qua. Tổng số đóng góp đến doanh thu vẫn thấp, tuy nhiên, một lượng lớn các đơn hàng, như là ô tô kết nối, vẫn đang làm tăng doanh thu cho các nhà điều hành để họ nắm bắt thị trường này.  

Những nhà điều hành sẽ tăng doanh thu tài chính từ IoT như thế nào? 

 

Dòng doanh thu thông thường cho các nhà điều hành là qua chiều ngang tới IoT, theo đó họ kết nối với một lượng người dùng lớn hơn ở nhiều ngành công nghiệp hơn. Trên tất cả, nhiều nhà điều hành đang tăng tài sản chủ chốt để làm tăng chuỗi giá trị và cung cấp giá trị vượt ra ngoài kết nối, bằng việc cung cấp nền tảng, tạo ra hệ sinh thái và trở thành đối tác chuyển giao. Những ông lớn với khả năng và tiềm lực lớn trong mạng cố định, di động, tích hợp, chuyển vùng và tương tự như vậy có quy mô và khả năng để cung cấp các giải pháp end-to-end cho khách hàng, tạo nên lợi ích tài chính lớn hơn.  

Ra mắt công nghệ mạng LPWA mới năm 2017 sẽ mở ra những cơ hội kinh doanh mới cho các nhà điều hành, kết nối những nhóm khác nhau. Trong vài năm tới, công nghệ này cùng hệ sinh thái của chúng sẽ trưởng thành và có tác động đáng chú ý tới số lượng đăng kí và sự gia tăng doanh thu. Qua lượng nhu cầu người dùng tăng lên, cũng như là những công nghệ mới xuất hiện, chúng ta sẽ có thể thấy sự tăng về số lượng các thiết bị IoT. Trong thực tế, trước 2018, sẽ có nhiều thiết bị IoT hơn điện thoại di động. Theo như ước tính của Erricsson, có 400 triệu kết nối mạng IoT ngày nay, và con số này sẽ tăng lên 1.5 tỉ trước năm 2022. Kết nối IoT nói chung sẽ đạt 18 tỉ và nhà điều hành có thể ước tính doanh số tăng lên của họ.  

Tình huống ở thị trường IoT ngày nay phản ánh thị trường doanh  nghiệp hiện nay. Thực tế, đầu tư IoT nhiều nhất là ngành phát triển phần mềm, phát triển quy trình kinh doanh, tích hợp hệ thống, với những công ty như Microsoft và IBM đang đóng vai trò lớn, trong khi lĩnh vực truyền thông sẽ đóng vai trò nhỏ hơn tương đối. Đầu tư vào IoT cũng thế.

Với tầm điều hành, nhiều nhà điều hành nhỏ sẽ chiếm thị phần tương đương của thị trường IoT tương tự như những gì họ có ở thị trường doanh nghiệp, tập trung vào phân khúc doanh nghiệp nhỏ  và vừa. Nói chung, khả năng để cung cấp các giải pháp được may đo là không cần thiết, bởi doanh nghiệp càng nhỏ thì càng ít nhu cầu cụ thể và có thể được coi như người tiêu dùng. Kết quả là, những nhà điều hành này sẽ tập trung vào tăng doanh thu từ kết nối hơn là đầu tư vào những năng lực chiều dọc, và nhận ra rằng IoT vẫn sẽ chỉ đóng một phần nhỏ trong doanh thu tổng.